محصول

خانه > محصولات > کیوسک سلامت
کیوسک سلامت

کیوسک سلامت


تولیدکننده:

گسترش لوازم درمانی نوین مدیا

استان:

خراسان جنوبی

فضای انجام خدﻣﺎت مختلف نظير اخذ علايم حیاتی چون فشار خون، ضرﺑﺎن قلب، دﻣﺎی بدن، اكسيژن خون، نوار قلب ارتـقاء سـلامت، خـود ارزيابـی، ثبـت بيـماری، دسترسـی بيـمار بـه سـوابق و مشاوره از راه دور راه حـل ابتـكاری و مقـرون بـه صرفـه به منظـور مديريـت بيماريـهاي مزمن، كاهــش اختــلاف دسترســی بــه اطــلاعات ســلامت، دسترســی بهتــر به خدمات مراقبت سلامت و افزايش اطلاعات سلامت شهروندان انـجام تسـت روزانـه و كم هزينـه شاخص های سـلامتی توسـط خـود فـرد و انتقال آن به پرونده سلامت افراد امـكان تحليـل د…

توضیحات

فضای انجام خدﻣﺎت مختلف نظير اخذ علايم حیاتی چون فشار خون، ضرﺑﺎن قلب، دﻣﺎی بدن، اكسيژن خون، نوار قلب ارتـقاء سـلامت، خـود ارزيابـی، ثبـت بيـماری، دسترسـی بيـمار بـه سـوابق و مشاوره از راه دور راه حـل ابتـكاری و مقـرون بـه صرفـه به منظـور مديريـت بيماريـهاي مزمن، كاهــش اختــلاف دسترســی بــه اطــلاعات ســلامت، دسترســی بهتــر به خدمات مراقبت سلامت و افزايش اطلاعات سلامت شهروندان انـجام تسـت روزانـه و كم هزينـه شاخص های سـلامتی توسـط خـود فـرد و انتقال آن به پرونده سلامت افراد امـكان تحليـل داده های سـلامت سازمان و سـرعت در تصميم گيـری جهت جلوگيری از سرايت يک بيماری ایــجاد امــکان پایــش مــداوم ســلامت فــردی در مناطــق محــروم جهت پیشگیری از ابتلای به بیماری های حاد

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  گسترش لوازم درمانی نوین مدیا

 • شناسه ملی شرکت

  14010066421

 • حوزه فعالیت

  سلامت، بهداشت و توانبخشی

 • ایمیل رسمی

  goldenmedicals.co@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  خراسان جنوبی

  آدرس:

  خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان جرجانی - ساختمان بزرگمهر

  کد پستی:

  9717935195

  تلفن:

  09197230913

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک