شاخص های داوری

خانه > نمایشگاه استانی > شاخص های داوری

ملاحظات

 -کلیه شاخص‌های ارائه شده برای تمام بخش ها که در جدول زیر به تشریح ارائه شده است، با نگاه فناورانه سنجیده می شوند. به عبارتی متناسب با رسالت جایزه ملی آبادیران (آبادینو)، فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در مسیر آبادانی و پیشرفت باید مبتنی بر فناوری باشد.

- فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای آبادانی و پیشرفت مناطق کمتر برخوردار و رفع نیازمندی‌های گروه‌های محروم جامعه می‌بایست مبتنی بر دستکم یکی از رویکردهای کلیدی اشتغال‌زایی، رفع چالش یا نیاز معینی از مناطق کمتر برخوردار یا تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت های بومی باشد.

-صرفاً آن دسته از خدمات و فعالیت‌های موضوع جایزه در ارزیابی و داوری محاسبه خواهند شد که در بازه زمانی 4 سال اخیر (از ابتدای سال 1398 به بعد) انجام گرفته باشند.

 

جهت دانلود فایل شاخص های داوری از لینک روبرو اقدام نمایید: دانلود

 

بخش شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور

ردیف

شاخص ارزیابی

توضیحات

مستندات مورد نیاز

1

حضور در نمایشگاه آبادیران(غرفه)

امتیاز فوق به آن دسته از شرکت‌های حاضر در قالب غرفه‌دار در اولین دوره نمایشگاه آبادیران که از تاریخ 23 الی 25 خرداد ماه سال 1402 برگزار شد، تعلق می‌گیرد.

هر یک از رسیدهای مربوط به ثبت‌نام غرفه، پرداخت هزینه غرفه و نظایر آن

2

تعداد و گستره مناطق تحت پوشش ارائه خدمات

متناسب با نوع محصول/خدمات ارائه شده، اشاره به تعداد دهستان‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و یا حتی استان‌های دارد که در قالب پروژه‌ها، قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های مستقل و مجزا اجرا شده توسط شرکت دریفات کننده آن محصولات/خدمات یا ذی‌نغع مستقیم آن باشند. به عبارتی در این بخش سطح و گستره جغرافیایی تحت پوشش خدمات و فعالیت‌های شرکت مورد نظر است.

ارائه مستنداتی نظیر تصویر قرارداد، تفاهم‌نامه، مجوز فعالیت یا پروانه بهره‌برداری، گواهی انجام پروژه، رسید فروش و نظایر آن که حاکی از فعالیت در قالب ارائه خدمات و محصولات یا انجام پروژه در یک منطقه باشد. گفتنی است که ارائه این مستندات برای منطقه دوم و بیشتر  الزامی خواهد بود.

3

حضور در فراخوان طرح برتر- برگزیده شدن امتیاز ویژه

امتیاز فوق به آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور که در اولین فراخوان طرح برتر دانش‌بنیان در حوزه محرومیت‌زدایی (که در حاشیه اولین دوره نمایشگاه آبادیران برگزار شد)، تعلق خواهد گرفت. بر این مبنا شرکت‌های صاحب طرح متناسب با رتبه نهایی خود از 5 تا 10 امتیاز دریافت خواهند نمود.

مستندات مرتبط برای احراز شاخص پیوست شود

4

تعداد دفتر یا شعبه در مناطق محروم

اشاره به دفاتر یا شعب رسمی شرکت‌ها در مناطق غیرمرکزی کشور و استان‌ها دارد که حداقل شش ماه از تأسیس آن گذشته باشد و به صورت دائمی به ارائه محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور در زمینه آبادانی و پیشرفت فناورانه به کاربران و مشتریان یا نیازمندان آن منطقه می‌پردازد.

ارائه مستنداتی نظیر مجوز فعالیت، پروانه بهره‌برداری و نظایر آن که نشان از فعالیت دائمی در یک منطقه معین داشته باشد. گفتنی است که مستندات فوق برای دفتر مرکزی شرکت مورد نیاز نخواهد بود.

5

تعداد قراردادها یا تفاهم نامه های مرتبط با مناطق محروم

منظور هر قرارداد یا تفاهم‌نامه منعقد شده میان شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور با نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی دارد که با هدف تأمین نیاز و چالش‌های مشخصی از مناطق محروم صورت گرفته باشد. موضوع این فراردادها یا تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند ارائه خدمات و محصولات دانش‌بنیان به مناطق محروم، توسعه زیرساخت‌ها در این مناطق، ایجاد دسترسی به امکانات یا تسهیلاتی ویژه باشد.

ارائه تصویری از قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه یا گواهی حسن انجام کار از سوی کارفرما

6

تعداد طرح فناورانه اجرا شده یا اقدام موثر در زمینه های تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت های بومی مناطق، ایجاد اشتغال پایدار یا رفع چالش های مناطق

اشاره به تعداد طرح‌هایی است که تحت هریک از سه رویکرد ایجاد اشتغال، رفع چالش‌ها و مسائل و یا تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های بومی اجرا شده و خاتمه یافته است. لازم به ذکر است که تمام یا بخشی از طرح‌های فوق می‌تواند در خارج از مناطق محروم (مناطق غیرمرکزی کشور و استان‌ها) اجرا شده باشد، اما نهایتاً اثرات طرح در راستای هریک از رویکردهای سه گانه فوق می‌بایست به صورت شفاف و ملموس در مناطق محروم قابل مشاهده باشد. ضمناً طرح فناورانه اشاره به پروژه‌هایی دارد که فرآیند و خروجی آن مبتنی بر فناوری‌ها، خدمات و محصولات دانش‌بنیان باشد.

گواهی حسن انجام کار، قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه

7

ارزش ریالی پروژه های فناورانه اجرا شده در مناطق محروم(قراردادها، فروش به گروه های جهادی)

در این بخش مجموع ارزش ریالی حاصل از کلیه قرادادها و فروش حاصل از ارائه محصولات و خدمات به نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد طی دو سال گذشته دارد. موضوع این قراردادها یا درآمدها می‌بایست که رفع چالش یا نیازمندی از مناطق یا گروه‌های محروم در سطح کشور از مسیر ارائه خدمات و محصولات دانش‌بنیان و فناورانه باشد.

تصویر از قرارداد

8

اقدام در جهت مسئولیت اجتماعی در حوزه آموزش، بهداشت و سلامت، حفاظت از محیط زیست، توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن که مستقیم ذیل محصولات/خدمات شرکت قرار گیرد. (ارزش ریالی)*

اشاره به هر افدام، فعالیت و برنامه در زمینه خدمت‌رسانی به جامعه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیطی نظیر آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان، حفاظت از محیط زیست، بهسازی یا توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن دارد که انتفاع مالی برای شرکت و ذی‌نفعان مستقیم آن شامل سهامداران نداشته باشد و همچنین مرتبط با فعالیت تولیدی/خدماتی شرکت باشد.

 
*در صورتی که اقدام مورد نظر مرتبط با حوزه فعالیت خود شرکت نیست، می بایست در بخش مسئولیت اجتماعی(وقف فناورانه) ثبت نام نماید.

 

هرگونه مستندات رسمی حاکی از هزینه‌کرد صورت گرفته در راستای اهداف ذکر شده، نظیر قرارداد، رسید، فاکتور و ...

9

میزان سرمایه جذب شده در راستای اجرای پروژه های محرومیت زدایی

در این بخش مجموع سرمایه ریالی جذب شده از سوی نهادهای عمومی، شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذاران و خیرین در راستای پروژه‌های اجرا شده با هر یک از رویکردهای سه گانه ایجاد اشتغال، رفع چالش مناطق محروم و نیز تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های بومی است.

تصویر قرارداد

10

انفاق فناورانه به نفع محرومین در حوزه فعالیت شرکت(ارزش ریالی)*

انفاق فناورانه اشاره به هرگونه اقدامات انجام شده از سوی شرکت‌ها در جهت اهدا محصولات دانش‌بنیان، زیرساخت‌ها و امکانات فناورانه خود در جهت رفع نیاز یا چالش فرد/گروه یا منقطه‌ای محروم در کشور بدون هرگونه انتفاع مستقیم و غیرمستقیم برای شرکت یا سهام‌داران آن دارد. در این بخش مجموع ارزش ریالی اهدا صورت گرفته طی 2 سال گذشته مورد نظر است.
*در صورتی که اهدا و موقوفات انجام شده، مرتبط با حوزه فعالیت خود شرکت نیست، می بایست در بخش مسئولیت اجتماعی(وقف فناورانه) ثبت نام نماید.

هرگونه مستندات رسمی حاکی از هزینه‌کرد صورت گرفته در راستای اهداف ذکر شده، نظیر قرارداد، رسید و ...

11

میزان اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم در مناطق محروم

اشاره به تعداد افراد شاغل نیمه وقت و تمام وقت رسمی در مناطق محروم و غیر مرکزی کشور و استان‌ها دارد که به واسطه سرمایه‌گذاری شرکت، ایجاد دفاتر یا شعب، راه‌اندازی خطوط تولید، خرید و تأمین محصولات توسط شرکت و نظایر آن اشتغال به کار دارند. این تعداد می‌بایست به تفکیک مستقیم (دارای قرارداد همکاری رسمی با شرکت) و غیرمستقیم و تعیین نوع اشتغالشان بیان گردد.

ارائه لیست بیمه برای شاغلان مستقیم و مستندات مرتبط برای احراز شاغلین غیر مستقیم

12

میزان اشتغال‌زایی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

منظور تعداد مددجویان تحت پوشش رسمی دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی است، که به صورت مستقیم و به شکل تمام وقت یا نیمه وقت با شرکت قرارداد همکاری رسمی دارند.

ارائه لیست بیمه و مستندات مرتبط با مددجویی شاغلین

بخش اساتید دانشگاهی و حوزوی

ردیف

شاخص ارزیابی

توضیحات

مستندات مورد نیاز

1

تعداد مقالات تدوین شده با موضوع مرتبط

اشاره به تعداد مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی ISI یا مجلات علمی پژوهشی داخلی طی 2 سال گذشته دارد که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد.

مشخصات مقاله

2

تعداد اختراعات ثبت شده با موضوع مرتبط

اشاره به تعداد اختراعات داخلی و خارجی ثبت شده طی 2 سال گذشته دارد که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار در کشور یا بر طرف نمودن محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد.

مشخصات ثبتی اختراع یا تصویری از گواهی ثبت اختراع

3

تعداد جذب سرمایه برای یک طرح با قابلیت محرومیت‌زدایی

اشاره به تعداد دفعات و نوبت‌های جذب سرمایه از یک یا چند نهاد سرمایه‌گذار، حمایتی یا خیریه دارد. لازم به ذکر است که سرمایه جذب شده از چند نهاد یا سرمایه‌گذار در یک راند نیز به تفکیک سرمایه‌گذاران قابل شمارش خواهد بود. جذب سرمایه از یک سرمایه‌گذار می‌بایست حتما در چند نوبت و در قالب قراردادهایی جداگانه اتفاق افتد. لازم به ذکر است که تنها پروژه‌هایی در این بخش قابل محاسبه هستند که فرد از صاحبین و مجریان اصلی طرح باشد و حضور صرفاً در نقش مشاور و مانند آن حائز امتیاز نخواهد بود.

تصویر قراردادها و مستندات مرتبط

4

تعداد پایان نامه های تعریف شده با موضوع مرتبط

اشاره به تعداد پایان‌نامه‌هایی مصوب 2 سال گذشته دارد که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد.

مشخضات و چکیده پایان نامه ها

5

تعداد طرح تحقیقاتی و توسعه محصول مبتنی بر شناخت و بررسی نیاز واقعی یک منطقه یا حوزه هدف

اشاره به تعداد طرح‌هایی مصوب اجرا شده یا در حال اجرا است که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز اولویت‌دار در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد. حال شناسایی این نیاز می‌تواند از مسیر کشف خود صاحبین طرح و یا از طریق تعامل با نهادها یا سازمان‌های مرتبط با موضوع انجام شود.

تصویر از طرح ها و مستندات

6

تعامل با سازمان های متولی آبادانی و پیشرفت

اشاره به تعداد نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی متولی در حوزه پیشرفت و آبادانی کشور و بویژه مناطق محروم و کمتر برخوردار دارد که فرد به منظور اجرا و پیاده‌سازی طرح‌ها و پروژه‌های خود در قالب قرارداد، تفاهم‌نامه و نظایر آن به طور رسمی طی دو سال گذشته همکاری و ارتباط داشته است.

تصویر از قرارداد/تفاهم نامه مربوطه یا گواهی حسن انجام کار از سوی کارفرما

7

تعداد راهکار فناورانه اجرا شده (تبدیل ایده به محصول) در راستای محرومیت زدایی (می تواند با همکاری شرکت های دانش‌بنیان، خلاق و فناور باشد)

اشاره به تعداد طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه‌ای دارد که مبتنی بر شناسایی یک نیاز کلیدی مناطق یا گروه‌های هدف محروم آغاز شده و پس از اجرا و پیاده‌سازی خروجی آن‌ها در قالب محصول، زیرساخت، خدمات یا پروژه‌های مشخصی در مناطق محروم غیرمرکزی کشور و استان‌ها بکارگرفته شده باشند.
(می تواند این اقدام با همکاری یک شرکت دانش بنیان، خلاق یا فناور شکل گرفته باشد)

مستندات مرتبط برای احراز شاخص پیوست شود

8

میزان جذب سرمایه برای یک طرح با قابلیت محرومیت‌زدایی

اشاره به مجموع سرمایه جذب شده از یک یا چند نهاد سرمایه‌گذار، حمایتی یا خیریه برای طرح‌ها و پروژه‌های اجرا شده یا در مرحله اجرا طی 2 سال گذشته دارد که فرد از مجریان یا مالکین اصلی آن‌ها باشد.

تصویر از قرارداد/تفاهم نامه

9

تعداد تشکیل هسته های مسئله محور در حوزه محرومیت زدایی

اشاره به تعداد گروه/هسته‌های دانشجویی طی 4 سال گذشته دارد که هدف آن، رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار شناسایی شده در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد. لازم به ذکر است که تشکیل این گروه/هسته نباید با هدف انتفاع مالی از اجرای آن پروژه باشد.

مستندات مرتبط برای احراز شاخص پیوست شود

 

بخش نخبگان دانشگاهی و حوزوی

ردیف

شاخص ارزیابی

توضیحات

مستندات مورد نیاز

1

تعداد مقالات تدوین شده با موضوع محرومیت زدایی

اشاره به تعداد مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی ISI یا مجلات علمی پژوهشی داخلی طی 5 سال گذشته دارد که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد.

مشخصات مقاله

2

تعداد اختراعات ثبت شده با موضوع محرومیت زدایی

اشاره به تعداد اختراعات داخلی و خارجی ثبت شده طی 5 سال گذشته دارد که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار در کشور یا بر طرف نمودن محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد.

مشخصات ثبتی اختراع یا تصویری از گواهی ثبت اختراع

3

تعداد جذب سرمایه برای یک طرح با قابلیت محرومیت‌زدایی

تعداد جذب سرمایه اشاره به تعداد نوبت‌های جذب سرمایه از یک یا چند نهاد سرمایه‌گذار ، حمایتی یا خیریه باشد. لازم به ذکر است که سرمایه جذب شده از چند نهاد یا سرمایه‌گذار در یک راند نیز به تفکیک سرمایه‌گذاران قابل شمارش خواهد بود. جذب سرمایه از یک سرمایه‌گذار می‌بایست حتما در چند نوبت و در قالب قراردادهایی جداگانه اتفاق افتد. لازم به ذکر است که تنها پروژه‌هایی در این بخش قابل محاسبه هستند که فرد از صاحبین و مجریان اصلی طرح باشد و حضور صرفاً در نقش مشاور و مانند آن حائز امتیاز نخواهد بود.

تصویر قراردادها و مستندات مرتبط

4

انجام پایان نامه های تعریف شده با موضوع محرومیت زدایی

اشاره به تعداد پایان‌نامه‌هایی مصوب 5 سال گذشته دارد که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد.

مشخضات و چکیده پایان نامه ها

5

تعداد طرح تحقیقاتی و توسعه محصول مبتنی بر شناخت و بررسی نیاز واقعی یک منطقه یا حوزه هدف

اشاره به تعداد طرح‌هایی است که موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز اولویت‌دار در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد. حال شناسایی این نیاز می‌تواند از مسیر کشف خود صاحبین طرح و یا از طریق تعامل با نهادها یا سازمان‌های مرتبط با موضوع انجام شود.

تصویر از طرح ها و مستندات

6

تعداد راهکار فناورانه اجرا شده (تبدیل ایده به محصول)در راستای محرومیت زدایی با همکاری شرکت های دانش‌بنیان، خلاق و فناور

اشاره به تعداد راهکارهای فناورانه‌ای دارد که پس از اجرا و پیاده‌سازی خروجی آن‌ها در قالب محصول، زیرساخت، خدمات یا پروژه‌های مشخصی در مناطق محروم غیرمرکزی کشور و استان‌ها بکارگرفته شده باشند.

مستندات مرتبط برای احراز شاخص پیوست شود

7

میزان جذب سرمایه برای یک طرح با قابلیت محرومیت‌زدایی

اشاره به مجموع سرمایه جذب شده برای طرح‌ها و پروژه‌های اجرا شده یا در مرحله اجرا طی 4 سال گذشته دارد که فرد از مجریان یا مالکین اصلی آن‌ها باشد.

تصویر از قرارداد/تفاهم نامه

8

 حضور در هسته های مسئله محور در حوزه محرومیت زدایی

اشاره به تعداد گروه/هسته‌های دانشجویی طی 4 سال گذشته دارد که هدف آن، رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار شناسایی شده در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد. لازم به ذکر است که تشکیل این گروه/هسته نباید با هدف انتفاع مالی از اجرای آن پروژه باشد.

ارائه مستندات مرتبط جهت احراز شاخص

 

 

 

بخش گروه‌ها و نهادهای مردمی و جهادی

ردیف

شاخص ارزیابی

توضیحات

مستندات مورد نیاز

1

گستره و محدوده مناطق تحت پوشش ارائه خدمات (بومی/محلی، منطقه‌ای، ملی)

در این بخش باید مشخص شود که سوابق ارائه خدمات و حوزه فعالیت یک گروه/نهاد مردمی شامل کدام بخش‌ها، شهرها یا استان‌ها  می‌شود. لازم به تأکید است که صرفاً آن دسته از مناطق که پیش از این گروه/نهاد مردمی هدف سابقه اجرای پروژه یا ارائه خدمات در آن را داشته باشد، قابل محاسبه خواهد بود.

ارائه مستندات مرتبط جهت احراز شاخص

2

حضور در نمایشگاه آبادیران(غرفه)

امتیاز فوق به آن دسته از شرکت‌های حاضر در قالب غرفه‌دار در اولین دوره نمایشگاه آبادیران که از تاریخ 23 الی 25 خرداد ماه سال 1402 برگزار شد، تعلق می‌گیرد.

هر یک از رسیدهای مربوط به ثبت‌نام غرفه، پرداخت هزینه غرفه و نظایر آن

3

نوع فعالیت‌های گروه و نحوه ارائه خدمات(پروژه‌ای و موقت، دائمی)

آیا گروه/نهاد مورد نظر به صورت دائمی و در طی سال مشغول به فعالیت و ارائه خدمات به جامعه مخاطب خود است یا بنا به موقعیت‌های مختلف از جمله حوادث طبیعی به صورت موقتی یا در قالب پروژه‌های تعریف شده به صورت پروژه ای، به فعالیت آن هم در یک بازه زمانی محدود می‌پردازد.

ارائه مستندات مرتبط جهت احراز شاخص

4

میزان اشتغال زایی فناورانه مستقیم و غیر مستقیم در مناطق محروم

اشاره به تعداد افراد شاغل نیمه وقت و تمام وقت رسمی دارد که به واسطه توسعه زیرساخت‌ها، امکانات، آموزش‌ها، کسب‌وکارها و نظایر آن توسط گروه/نهاد مردمی اشتغال به کار دارند. این تعداد می‌بایست به تفکیک مستقیم (دارای قرارداد همکاری رسمی با شرکت) و غیرمستقیم و تعیین نوع اشتغالشان بیان گردد.

ارائه مستندات مرتبط جهت احراز شاخص

5

دامنه تخصص‌ها و فعالیت‌های قابل ارائه در حوزه های مختلف

اشاره به تنوع فعالیت‌ها و خدمات تخصصی قابل ارائه از سوی یک گروه/نهاد مردمی شامل 1) عمران و زیرساخت، 2) اقتصادی 3) فرهنگی 4) سلامت و بهداشت در مناطق محروم دارد.

گواهی حسن انجام کار، قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه

6

تعداد طرح فناورانه اجرا شده برای رفع چالش ها و مسائل در مناطق محروم یا تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت های بومی مناطق

اشاره به تعداد طرح‌هایی است که تحت هریک از سه رویکرد ایجاد اشتغال، رفع چالش‌ها و مسائل و یا تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های بومی اجرا شده و خاتمه یافته است. لازم به ذکر است که تمام یا بخشی از طرح‌های فوق می‌تواند در خارج از مناطق محروم (مناطق غیرمرکزی کشور و استان‌ها) اجرا شده باشد، اما نهایتاً اثرات طرح در راستای هریک از رویکردهای سه گانه فوق می‌بایست به صورت شفاف و ملموس در مناطق محروم قابل مشاهده باشد.

ارائه مستندات مرتبط جهت احراز شاخص

7

نقش فعال در توسعه یک محصول/خدمت دانش‌بنیان به منظور رفع نیازمندی‌های مناطق محروم

اشاره به هر نوع همکاری رسمی با یک نهاد یا شرکت دارد که خروجی آن منتهی به توسعه یک محصول یا خدمت دانش‌بنیان شده باشد. نقش گروه می‌تواند در شناسایی و معرفی معضل یا چالش نیازمند رفع، توسعه بخش‌ها یا اجزایی از آن و یا حتی همکاری در اعتبارسنجی و ارزیابی کارایی و عملکرد آن محصول و خدمت باشد.

تصویر از قرارداد/تفاهم نامه

8

میزان اشتغالزایی فناورانه برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

منظور تعداد مددجویان تحت پوشش رسمی دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی است، که به صورت مستقیم و به شکل تمام وقت یا نیمه وقت به واسطه ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، امکانات، آموزش‌ها، کسب‌وکارها و نظایر آن که توسط گروه/نهاد مردمی مشغول به کار شده اند.

ارائه لیست بیمه برای شاغلان مستقیم و مستندات مرتبط برای احراز مددجویی شاغلین

9

تعداد افراد بهرمند شده از خدمات توانمندسازی یا تسهیل‌گیری ارائه شده در مناطق و گروه‌های محروم

اشاره به تعداد افرادی که از فعالیت های توانمندسازی، نخبه پروری، تسهیل گری یا ... گروه/نهاد های مردمی و جهادی بهرمند شدند.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه یا مستندات مرتبط

10

میزان جذب کمک های مردمی و منابع مالی سرمایه‌گذاری شده در حوزه محرومیت زدایی

اشاره به مجموع کمک‌های مردمی جذب شده طی 2 سال گذشته دارد که با هدف رفع محرومیت یا ارائه خدمات به مناطق محروم از سوی نهادها، موسسات و خیرین جمع‌آوری شده باشد.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه

11

تعداد قراردادها یا تفاهم نامه ها با شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

تعداد قراردادهای خرید محصول یا خدمات دانش‌بنیان از شرکت‌ها با هدف بکارگیری آن‌ها برای رفع نیاز یا چالشی معین در مناطق محروم است. لازم به ذکر است که مجموع قراردادهای خرید از یک شرکت آن هم برای یک محصول در طی یک سال، در این بخش صرفا یک نوبت شمارش خواهد شد.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه

12

تعداد پروژه‌ها و برنامه‌های فناورانه اجرا شده در سال‌های گذشته در مناطق محروم

در این بخش می‌بایست پروژه‌های اجرا شده طی 2 سال گذشته که فرآیند یا خروجی آن‌ها مبتنی بر ایجاد یک زیرساخت فناورانه یا ارائه محصول/خدماتی فناورانه یا مبتنی بر اجزا فناورانه هستند، با ذکر هدف، منطقه اجرا و خروجی نهایی آن بیان شوند.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه

13

ارزش ریالی قراردادها یا تفاهم نامه ها با شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

مجموع ارزش ریالی قراردادهای خرید محصول یا خدمات دانش‌بنیان از شرکت‌ها با هدف بکارگیری آن‌ها برای رفع نیاز یا چالشی معین در مناطق محروم است.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه

 

بخش مسئولیت اجتماعی

ردیف

شاخص ارزیابی

توضیحات

مستندات مورد نیاز

1

تعداد پژوهش‌های (پایان‌نامه و مقاله) مورد حمایت در راستای آبادانی و پیشرفت مناطق محروم

اشاره به تعداد پزوهش‌های مورد حمایت دارد که خروجی آن در قالب پایان‌نامه‌ها و مقالات ارائه یا منتشر شده باشد و موضوع آن مبتنی بر شناسایی و رفع یک نیاز یا چالش اولویت‌دار در کشور یا محرومیتی معین در منطقه‌ای خاص یا گروهی از جامعه باشد.

مشخصات پایان نامه و مقالات

2

کمک به انجام پروژه های آبادانی و پیشرفت مناطق محروم(ارزش ریالی)

مجموع ارزش ریالی کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر روی طراحی و راه‌اندازی پروژه‌ها، توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان صورت گرفته باشد.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه یا صورت هزینه‌کردهای مرتبط

3

تعداد وقف محصولات/خدمات فناورانه به منظور رفع محرومیت‌ مناطق محروم*

وقف فناورانه اشاره به هرگونه اقدامات انجام شده از سوی شرکت‌ها یا اشخاص در جهت وقف محصولات/خدمات دانش‌بنیان(که از تولیدات خود شرکت نباشد)، زیرساخت‌ها و امکانات فناورانه در جهت رفع نیاز یا چالش فرد/گروه یا منقطه‌ای محروم در کشور بدون هرگونه انتفاع مستقیم و غیرمستقیم برای شرکت یا سهام‌داران آن دارد.
*در صورتی که محصولات/خدمات اهدا شده از تولیدات خود شرکت باشد، می بایست در بخش شرکتی ثبت نام نماید.

مستندات مرتبط برای احراز شاخص پیوست شود

4

تعداد رفع چالش های زیرساختی مناطق محروم

در این بخش تعداد قراردادها، پروژه‌های اجرایی شده، خدمات ارائه شده، سرمایه‌گذاری انجام شده و موارد مشابه با آن طی 2 سال گذشته مورد نظر است که نهایتاً به شکلی ملموس منجر به رفع یک چالش یا محرومیت در یک منطقه یا در میان یک گروه محروم یا نیازمند کشور شده باشد.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه

5

میزان ایجاد اشتغال از طریق احداث کارگاه یا دفتر در مناطق کمتر برخوردار

تعداد کل اشتغال مستقیم ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت یا خیرین در ایجاد دفاتر، کارگاه‌ها، خطوط تولید و نظایر آن در یکی از مناطق کمتر برخوردار کشور.

ارائه لیست بیمه برای شاغلان مستقیم

6

ارزش ریالی اهدا و وقف محصولات/خدمات فناورانه به منظور رفع محرومیت‌ مناطق محروم*

مجموع ارزش ریالی اهدا و وقف خدمات/محصولات فناورانه(که از تولیدات شرکت نباشد) انجام شده طی 2 سال گذشته
*در صورتی که محصولات/خدمات اهدا شده از تولیدات خود شرکت باشد، می بایست در بخش شرکتی ثبت نام نماید.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه یا صورت هزینه‌کردهای مرتبط

7

ارزش ریالی خرید کالا و خدمات شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور و اهدا برای رفع نیازمندی های مناطق محروم*

اشاره به ارزش ریالی قراردادهای خرید کالا و خدمات از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور طی 2 سال گذشته با هدف اهدا به مناطق محروم و یا بکارگیری در جهت رفع نیازمندی و محرومیت در یک حوزه یا منطقه خاص دارد.
*در صورتی که محصولات/خدمات اهدا شده از تولیدات خود شرکت باشد، می بایست در بخش شرکتی ثبت نام نماید.

تصویر قرارداد یا تفاهم‌نامه مربوطه یا صورت هزینه‌کردهای مرتبط