جوایز

جوایز

برندگان اولین دوره جایزه ملی آبادیران 

1- برندگان بخش شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور

 

2- اساتید، نخبگان و پژوهشگران

 

3- گروه ها و نهادهای مردمی و جهادی

 

جایزه آبادیران