کتاب توانمندی های زیست بوم نوآوری و فناوری

خانه > کتاب توانمندی های زیست بوم نوآوری و فناوری

الف- دانلود کتاب توانمندی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آبادانی مناطق کمتر برخوردار (جلد اول)

 

ب- دانلود کتاب توانمندی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آبادانی مناطق کمتر برخوردار (جلد دوم)

ج- دانلود گزارش عملکرد 6 ماهه برنامه ملی آبادیران 

 

د- دانلود کتاب طرح های فناورانه آبادانی و پیشرفت

 

ه- دانلود کتاب علمداران دانش ، توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در خدمت رویداد جهانی اربعین

و- دانلود بسته حمایتی برنامه ملی آبادیران

 

ز- لیست نیازمندی‌های فناورانه سازمانها، نهادها و گروه‌های جهادی فعال در عرصه آبادانی و پیشرقت فناورانه کشور