محصول

خانه > محصولات > تثبیت کننده آنی لگن بعد از تروما
تثبیت کننده آنی لگن بعد از تروما

تثبیت کننده آنی لگن بعد از تروما


تولیدکننده:

شرکت تعاونی دانش بنیان سپید تن پرنیان پویش

استان:

گلستان

بهره گیـری از سیسـتم ایـجاد فـشار پیشـرفته مکانـیکی جلوگیـری از حرکـت بیـشتر اســتخوان ها در ناحیــه شکســتگی و آســیب بیشــتر بــه رگ ها و شــریان ها

توضیحات

بهره گیـری از سیسـتم ایـجاد فـشار پیشـرفته مکانـیکی جلوگیـری از حرکـت بیـشتر اســتخوان ها در ناحیــه شکســتگی و آســیب بیشــتر بــه رگ ها و شــریان ها

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  شرکت تعاونی دانش بنیان سپید تن پرنیان پویش

 • شناسه ملی شرکت

  107001933643

 • حوزه فعالیت

  سلامت، بهداشت و توانبخشی

 • ایمیل رسمی

  info@curedmedical.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  گلستان

  آدرس:

  استان گلستان گرگان کریم آباد خیابان میرداماد ابتدای خیابان فرهنگ

  کد پستی:

  4933147878

  تلفن:

  01732604792

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک