مشارکت کنندگان

خانه > <property object at 0x7f871900c590> > مشارکت کنندگان

مشارکت کنندگان و حامیان

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست ­جمهوری اولین دوره جایزه ملی آبادیران (آبادینو) را با مشارکت بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار می‌نماید.
در کنار نهادهای فوق، سازمان‌ها و ارگان‌های زیر نیز به عنوان حامی جایزه حضور دارند