محصول

خانه > محصولات > اسباب بازی لوازم شگفت انگیز مانا
اسباب بازی لوازم شگفت انگیز مانا

اسباب بازی لوازم شگفت انگیز مانا


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ از ﻣﻮارد ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ذﻫﻨﻲ و دﺳﺖ ورزی، آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﻤﻨﻲ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در بازی«لوازم شگفت­ انگیز مانا» قالب­ هایی در اختیار کودک گذاشته می­ شود که می­تواند مجسمه ­های گچی زیبایی بسازد. این مجسمه ها قابل رنگ آمیزی نیز هستند. نکته حائز اهمیت این است که در این بازی محلولی وجود دارد که به کمک فناوری نانو تهیه شده است و باعث می شود که ماندگاری و دوام مجسمه های ساخته شده بیشتر شود.

توضیحات

ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ از ﻣﻮارد ﺳﺮﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ذﻫﻨﻲ و دﺳﺖ ورزی، آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﻤﻨﻲ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در بازی«لوازم شگفت­ انگیز مانا» قالب­ هایی در اختیار کودک گذاشته می­ شود که می­تواند مجسمه ­های گچی زیبایی بسازد. این مجسمه ها قابل رنگ آمیزی نیز هستند. نکته حائز اهمیت این است که در این بازی محلولی وجود دارد که به کمک فناوری نانو تهیه شده است و باعث می شود که ماندگاری و دوام مجسمه های ساخته شده بیشتر شود.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک