محصول

خانه > محصولات > اسباب بازی ناجی نو
اسباب بازی ناجی نو

اسباب بازی ناجی نو


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

«ﻧﺎﺟﻲ­ﻧﻮ» ﻳﻚ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎوش در ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻫﺰارﺗﻮی ﺑﺪن، ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﺷﮕﻔﺖ­اﻧﮕﻴﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻲﺑﺮد. ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻃﻮل ﺑﺎزی، ﺷﺒﻴﻪ­ﺳﺎزی واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ.

توضیحات

«ﻧﺎﺟﻲ­ﻧﻮ» ﻳﻚ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎوش در ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻫﺰارﺗﻮی ﺑﺪن، ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﺷﮕﻔﺖ­اﻧﮕﻴﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻲﺑﺮد. ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﻃﻮل ﺑﺎزی، ﺷﺒﻴﻪ­ﺳﺎزی واﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک