محصول

خانه > محصولات > اسباب بازی پایا
اسباب بازی پایا

اسباب بازی پایا


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

ﺑﺎزيﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ از ﻣﻮارد سرگرمﻛﻨﻨﺪه و ﺟـﺬاب ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﻛــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و دﺳــﺖ ورزي،آﻣﻮزشﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ دیگری ﻧﻴﺰ ﺑــﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در اﻳﻦ ﺑﺎزي ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي زﻳﺒــﺎ، ﻣجسمه هایی توسط کودک ساخته می شود. نکته حائز اهمیت این است که در بازی«پایا» محلولی وجود دارد که به کمک فناوری نانو تهیه شده است و باعث می شود که ماندگاری و دوام مجسمه های ساخته شده بیشتر شود.

توضیحات

ﺑﺎزيﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ از ﻣﻮارد سرگرمﻛﻨﻨﺪه و ﺟـﺬاب ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﻛــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و دﺳــﺖ ورزي،آﻣﻮزشﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ دیگری ﻧﻴﺰ ﺑــﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. در اﻳﻦ ﺑﺎزي ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي زﻳﺒــﺎ، ﻣجسمه هایی توسط کودک ساخته می شود. نکته حائز اهمیت این است که در بازی«پایا» محلولی وجود دارد که به کمک فناوری نانو تهیه شده است و باعث می شود که ماندگاری و دوام مجسمه های ساخته شده بیشتر شود.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک