محصول

خانه > محصولات > آموزش شخصی سازی شده با رویکرد کارآفرینی
آموزش شخصی سازی شده با رویکرد کارآفرینی

آموزش شخصی سازی شده با رویکرد کارآفرینی


تولیدکننده:

مجتمع آموزشی المهدی(عج)

استان:

تهران

طبق گزارشهاي رسمی حدود 41 درصد از کل بیکاران کشور، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و براساس اطلاعات دیگر 30 هزار پزشک عمومی در کشور هستند که مشغول به طبابت نیستند و ازطرفی براي تربیت هر پزشک عمومی 700 میلیون تومان هزینه دولتی صرف میشود و این یعنی مبلغی در حدود 21 هزارمیلیارد تومان هزینه صرف تربیت نیروهایی شده است که بعداز فارغ التحصیلی به این نتیجه رسیده اند که در آن حوزه استعدادي ندارند و به سراغ حرفه دیگري رفته نا براساس آنچه ذکر شد مسئله توجه به استعداد افراد اهمیت زیادي دارد چراکه اگر افراد د…

توضیحات

طبق گزارشهاي رسمی حدود 41 درصد از کل بیکاران کشور، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و براساس اطلاعات دیگر 30 هزار پزشک عمومی در کشور هستند که مشغول به طبابت نیستند و ازطرفی براي تربیت هر پزشک عمومی 700 میلیون تومان هزینه دولتی صرف میشود و این یعنی مبلغی در حدود 21 هزارمیلیارد تومان هزینه صرف تربیت نیروهایی شده است که بعداز فارغ التحصیلی به این نتیجه رسیده اند که در آن حوزه استعدادي ندارند و به سراغ حرفه دیگري رفته نا براساس آنچه ذکر شد مسئله توجه به استعداد افراد اهمیت زیادي دارد چراکه اگر افراد در دوران متوسطه اول و دوم با روشی صحیح و علمی استعدادیابی شوند و در راستاي استعدادهایی که دارند به مهارت آموزي مشغول شوند در آینده میتوانند در زندگی خود تبدیل به افرادي موفق و اثرگذار شوند و در طرف مقابل، اگر نتوان در زمان مناسب استعدادها و علائق آنهارا کشف کرد نمیتوان آینده چندان روشنی براي آنها متصور بود. باتوجه به اهمیت موضوع وهمچنین ضعفهایی که در روشهاي حال حاضر مشاهده کردهایم برآن شدیم تا با اجراي یک مدل جامع و علمی بتوانیم فرایند استعدادیابی را به شکلی صحیح و درخور جایگاه والاي دانش آموزان کشورعزیزمان ایران انجام دهیم تا بتوانیم قدمی هرچندکوچک در مسیر رشد استعداد فرزندان این مرزوبوم برداریم؛

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  مجتمع آموزشی المهدی(عج)

 • شناسه ملی شرکت

  14003039225

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  madarpedarman@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران_منطقه 4_حکیمیه_بلوار فجر_خیابان کلثومی(خرم)_پ 38

  کد پستی:

  1659715534

  تلفن:

  ۰۲۱۷۷۳۰۴۴۸۸

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک