محصول

خانه > محصولات > ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ نانو بتن
ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ نانو بتن

ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ نانو بتن


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ«نانو بتن» ﺑﺎ ﻫﺪف آموزش، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ، ساخت و مقایسه دو نوع بتن یعنی بتن معمولی و بتن سبک ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، داﻧﺶ­آﻣﻮزان یا مخاطبان با مواد اولیه، ابزارهای مناسب و قالب­ های سیلیکونی که در اختیار دارند می توانند نانو بتن سبک و بتن معمولی را ساخته و تفاوت بین بتن معمولی و بتن سبک را بصورت عینی مشاهده نمایند.

توضیحات

ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ«نانو بتن» ﺑﺎ ﻫﺪف آموزش، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ، ساخت و مقایسه دو نوع بتن یعنی بتن معمولی و بتن سبک ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، داﻧﺶ­آﻣﻮزان یا مخاطبان با مواد اولیه، ابزارهای مناسب و قالب­ های سیلیکونی که در اختیار دارند می توانند نانو بتن سبک و بتن معمولی را ساخته و تفاوت بین بتن معمولی و بتن سبک را بصورت عینی مشاهده نمایند.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک