محصول

خانه > محصولات > کتاب سه بعدی نانو ربات درمانگر
کتاب سه بعدی نانو ربات درمانگر

کتاب سه بعدی نانو ربات درمانگر


تولیدکننده:

نوآوران توسعه فناوری تکتا

استان:

تهران

نانو ربات‌ها ماشین‌های کوچکی هستند که برای انجام عملیاتی خاص و بعضا تکرارشونده با دقت بسیار بالا طراحی شده‌اند. با استفاده از دانش نانو تکنولوژی می‌توان نانو ربات‌هایی طراحی کرد که در بدن انسان قرار گیرند و نقش محافظ و درمانگر را ایفا کنند. ﮐﺘﺎب«ﻧﺎﻧﻮ رﺑﺎت درﻣﺎﻧﮕﺮ» ﻗﺼﻪی داﻧﺸﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد واﮐﺴﻨﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮ رﺑﺎت ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ از ﺗﺰرﯾﻖ و اﮐﺴﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﮕﯽ، وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری زا را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪﻫﺪ….

توضیحات

نانو ربات‌ها ماشین‌های کوچکی هستند که برای انجام عملیاتی خاص و بعضا تکرارشونده با دقت بسیار بالا طراحی شده‌اند. با استفاده از دانش نانو تکنولوژی می‌توان نانو ربات‌هایی طراحی کرد که در بدن انسان قرار گیرند و نقش محافظ و درمانگر را ایفا کنند. ﮐﺘﺎب«ﻧﺎﻧﻮ رﺑﺎت درﻣﺎﻧﮕﺮ» ﻗﺼﻪی داﻧﺸﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد واﮐﺴﻨﯽ ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮ رﺑﺎت ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ از ﺗﺰرﯾﻖ و اﮐﺴﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﻣﺎﻫﮕﯽ، وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﯿﻤﺎری زا را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪاش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪﻫﺪ….

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  نوآوران توسعه فناوری تکتا

 • شناسه ملی شرکت

  14009487112

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  mohammad.atr@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران سیدخندان خ میرمطهری. خ پیشداد. پلاک1 واحد12 طبقه دوم

  کد پستی:

  1541933135

  تلفن:

  02122893338

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک