محصول

خانه > محصولات > لوله های خونگیری غیر خلا
لوله های خونگیری غیر خلا

لوله های خونگیری غیر خلا


تولیدکننده:

شرکت آرون زیست طب پاژ

استان:

خراسان رضوی

قیمـت مناسـب و کیفیـت قابـل رقابـت با محصـولات مشابـه خارجی تولیــد انــواع مــواد افزودنــی لولــه های خونگیــری (ژل جداکننــده لختــه، ماده تســریع کننــده لختــه و (...و صادرات بــه کشــورهای همجوار تولیـد طیف گسـترده ای از مـواد و محلـول های موردنیاز آزمایشـگاه های تشخیص طبی کشور آمادگــی طراحــی وساخــت خــط تولیــد لولــه های خونگیــری خــلاء و غیرخـلاء در مناطـق مختلـف کشـور جهـت توزیـع بهتـر محصـول و دسترسی مناسب در عمق جغرافیای کشور

توضیحات

قیمـت مناسـب و کیفیـت قابـل رقابـت با محصـولات مشابـه خارجی تولیــد انــواع مــواد افزودنــی لولــه های خونگیــری (ژل جداکننــده لختــه، ماده تســریع کننــده لختــه و (...و صادرات بــه کشــورهای همجوار تولیـد طیف گسـترده ای از مـواد و محلـول های موردنیاز آزمایشـگاه های تشخیص طبی کشور آمادگــی طراحــی وساخــت خــط تولیــد لولــه های خونگیــری خــلاء و غیرخـلاء در مناطـق مختلـف کشـور جهـت توزیـع بهتـر محصـول و دسترسی مناسب در عمق جغرافیای کشور

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  شرکت آرون زیست طب پاژ

 • شناسه ملی شرکت

  14007651075

 • حوزه فعالیت

  سلامت، بهداشت و توانبخشی

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  خراسان رضوی

  آدرس:

  مشهد,پشت بیمارستان طالقانی,شرکت داروسازی ثامن

  کد پستی:

  9355178896

  تلفن:

  051350002028

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک