محصول

خانه > محصولات > پنجه کربنی
پنجه کربنی

پنجه کربنی


تولیدکننده:

کامپوزیت گستر سپاهان

استان:

اصفهان

تولیـد کننـده پنجـه کربنـی ( پا مصنوعـی) مناسـب بـرای افـراد قطع عضو تعامـل منحصـر بـه فـرد بین پنجـه کربنـی و پوشـش منعطف آن و کمک به بهینه شدن نیروی عکس العمل زمین به پا ایــجاد تجربــه حرکــت ســیال گونه و تداعــی کــردن راه رفــتن طبیعی برای استفاده کنندگان کنترل بالا روی اندام مصنوعی در حین گام برداشتن امــکان راه رفتــن آسان بــدون کفــش بــه دلیــل طراحــی خاص پنجه و پاشنه فنری کربنی

توضیحات

تولیـد کننـده پنجـه کربنـی ( پا مصنوعـی) مناسـب بـرای افـراد قطع عضو تعامـل منحصـر بـه فـرد بین پنجـه کربنـی و پوشـش منعطف آن و کمک به بهینه شدن نیروی عکس العمل زمین به پا ایــجاد تجربــه حرکــت ســیال گونه و تداعــی کــردن راه رفــتن طبیعی برای استفاده کنندگان کنترل بالا روی اندام مصنوعی در حین گام برداشتن امــکان راه رفتــن آسان بــدون کفــش بــه دلیــل طراحــی خاص پنجه و پاشنه فنری کربنی

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  کامپوزیت گستر سپاهان

 • شناسه ملی شرکت

  10260650303

 • حوزه فعالیت

  سلامت، بهداشت و توانبخشی

 • ایمیل رسمی

  h_m2649@yahoo.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  اصفهان

  آدرس:

  اصفهان شهرستان برخوار شهرک صنعتی دولت اباد خیابان مهدیه پلاک 31

  کد پستی:

  84341666366

  تلفن:

  03145839055

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک