محصول

خانه > محصولات > شبکه ملی حلقه های میانی مهاد و سایت مهاد
شبکه ملی حلقه های میانی مهاد و سایت مهاد

شبکه ملی حلقه های میانی مهاد و سایت مهاد


تولیدکننده:

باشگاه سلامت بانوان مهاد

استان:

تهران

ایـجاد شـبکه سـبک زندگـی اسـلامی بانـوان با محوریـت گفتـمان مادری برای تحول در سبک زندگی آحاد جامعه تشـکیل هسـته های پیشـرفت و شـبکه بانوان کنشـگر در محلات با نقش آفرینی جدی گروه های جهادی متخصص و فعالین اجتماعی داوطلب در محلات آمـوزش، مـشاوره، پیشـگیری بـر مبـنای جـهاد پیشـرفت بـرای ایـجاد حلقـه های میانی استانی و شهرستانی و شهری و روستایی تامیــن مالــی و برگــزاری عملــیات های اردویــی و ســتادی از طریــق شبکه محصولات ایجاد اشتغال برای بانوان توسط شبکه فروش محصولات خانگی مقابلــه جــدی …

توضیحات

ایـجاد شـبکه سـبک زندگـی اسـلامی بانـوان با محوریـت گفتـمان مادری برای تحول در سبک زندگی آحاد جامعه تشـکیل هسـته های پیشـرفت و شـبکه بانوان کنشـگر در محلات با نقش آفرینی جدی گروه های جهادی متخصص و فعالین اجتماعی داوطلب در محلات آمـوزش، مـشاوره، پیشـگیری بـر مبـنای جـهاد پیشـرفت بـرای ایـجاد حلقـه های میانی استانی و شهرستانی و شهری و روستایی تامیــن مالــی و برگــزاری عملــیات های اردویــی و ســتادی از طریــق شبکه محصولات ایجاد اشتغال برای بانوان توسط شبکه فروش محصولات خانگی مقابلــه جــدی با رونــد افزایشــی ســقط جنیــن بــه عنــوان یــک فاکتــور جدی کنترل جمعیت

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  باشگاه سلامت بانوان مهاد

 • حوزه فعالیت

  سلامت، بهداشت و توانبخشی

 • ایمیل رسمی

  shahzadparnianmanesh@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  بلوار کشاورز ، خیابان شوریده ، پ۵، واحد ۸۲

  تلفن:

  02133691102

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک