محصول

خانه > محصولات > ارتزهای فوت و انکل (SMO, UCBL)
ارتزهای فوت و انکل (SMO, UCBL)

ارتزهای فوت و انکل (SMO, UCBL)


تولیدکننده:

بهساز طب آژند

استان:

اصفهان

کنتـرل و شـکل دهی بـه اسـتخوان های کـف پا از جملـه در مـوارد شـدید سوپینسـن و یا پرونـیشن مـچ پا (چرخـش پا) و یا بی ثباتـی در مـچ پا در برگیرنـده کـف پا تا قسـمت فوقانـی قـوزک مدلSMO تکیـه گاه قـوس کـف پا و اصـلاح کننـده موقعیـت پا UCBL اصـلاح هـم تـرازی یا بـد شـکلی بدن، کاهش ناراحتی یا درد، توزیع متناسب فشار یا کمک به توانبخشی بعد از بیماری

توضیحات

کنتـرل و شـکل دهی بـه اسـتخوان های کـف پا از جملـه در مـوارد شـدید سوپینسـن و یا پرونـیشن مـچ پا (چرخـش پا) و یا بی ثباتـی در مـچ پا در برگیرنـده کـف پا تا قسـمت فوقانـی قـوزک مدلSMO تکیـه گاه قـوس کـف پا و اصـلاح کننـده موقعیـت پا UCBL اصـلاح هـم تـرازی یا بـد شـکلی بدن، کاهش ناراحتی یا درد، توزیع متناسب فشار یا کمک به توانبخشی بعد از بیماری

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  بهساز طب آژند

 • شناسه ملی شرکت

  14008069129

 • حوزه فعالیت

  سلامت، بهداشت و توانبخشی

 • ایمیل رسمی

  d.farahmandi@rehab.mui.ac.ir

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  اصفهان

  آدرس:

  اصفهان، پارک سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک