محصول

خانه > محصولات > گیربکس 3ring reducer
گیربکس 3ring reducer

گیربکس 3ring reducer


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

نیاز به چنین گیربکسی از فضای بسیار کم برای گیربکس و دور بر دقیقه بسیار پایین با گشتاور بالا شکل گرفت. برای این منظور اولا ابعاد گیربکس بسیار بالا می رود. از طرفی ضریب تلفات بالا می رود. با بررسی های به عمل آمده بهترین گیربکسهای مناسب برای این موضوع، گیربکس های کاهنده سه حلقه ای بودند که تا کنون در ایران ساخته نشده و امکان ساخت آن نیز وجد نداشته است. با بررسی های صورت گرفته روی این گیربکس ها، طراحی اولیه صورت گرفت و بر اساس دستورالعملهای مشخص اقدام به ساخت شد. این گیربکس شامل: 1- پوسته 2- ش…

توضیحات

نیاز به چنین گیربکسی از فضای بسیار کم برای گیربکس و دور بر دقیقه بسیار پایین با گشتاور بالا شکل گرفت. برای این منظور اولا ابعاد گیربکس بسیار بالا می رود. از طرفی ضریب تلفات بالا می رود. با بررسی های به عمل آمده بهترین گیربکسهای مناسب برای این موضوع، گیربکس های کاهنده سه حلقه ای بودند که تا کنون در ایران ساخته نشده و امکان ساخت آن نیز وجد نداشته است. با بررسی های صورت گرفته روی این گیربکس ها، طراحی اولیه صورت گرفت و بر اساس دستورالعملهای مشخص اقدام به ساخت شد. این گیربکس شامل: 1- پوسته 2- شفت ها 3- چرخ دنده ها 4- رینگ ( حلقه ) 5 - دنده خروجی ( مغزی ) 6- شفت لنگ ها 7- بیرینگ ها 8- کوپلینگ ها 9- درپوش ها و فلنج ها مکانیزم عملکرد این گیربکس به این صورت است که شفت دنده ورودی به صورت هلیکال یک چرخدنده هلیکال دیگر با زوایا و تعداد دور مشخص را به گردش در می آورد. کاهش اولیه تعداد دور در این مرحله صورت می گیرد. شفت متصل به این چرخدنده لنگ بوده و با تایمینگ مشخصی به صورت سینوسی صفحه رینگ ها را به حرکت در می آورد. حرکت متناوب سه صفحه به تدریج چرخدنده مرکز متصل به شفت خروجی را به حرکت در می آورد. کاهش اصلی دور در این مرحله است. مهمترین ویژگی این گیربکس تبدیل 1000 دور بر دقیقه به 3.17 دور بر دقیقه است و مهمتر از آن میزان راندمان آن 96% می باشد.

کاربرد

استفاده در ماشین آلات با خروجی دور بر دقیقه پایین و محدودیت ابعادی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک