محصول

خانه > محصولات > کیت تعیین هویت ژنتیکی
کیت تعیین هویت ژنتیکی

کیت تعیین هویت ژنتیکی


تولیدکننده:

مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

استان:

تهران

کیت IG_17PLEX DRT Amplification PCR Kit از نواحی مختلف ژنوم انسان برای بررسی تفاوت های افراد در جمعیت استفاده م یکند تا بتواند با دقت بسیار بالایی افراد را در جمعیت بر اساس ویژگی های منحصر به فرد هر شخص در آن نواحی از یکدیگر تمیز دهد.

توضیحات

کیت IG_17PLEX DRT Amplification PCR Kit از نواحی مختلف ژنوم انسان برای بررسی تفاوت های افراد در جمعیت استفاده م یکند تا بتواند با دقت بسیار بالایی افراد را در جمعیت بر اساس ویژگی های منحصر به فرد هر شخص در آن نواحی از یکدیگر تمیز دهد.

کاربرد

این کیت در تعیین هویت ژنتیکی انسان، بررسی رابطه ی پدربودگی (ابوت) و خویشاوندی و همچنین در پایگاه های داده های ژنتیکی کاربردهای فراوانی دارد.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

 • شناسه ملی شرکت

  14006669637

 • حوزه فعالیت

  دستگاه اجرایی، نهاد عمومی غیردولتی و خدمات تجاری سازی

 • ایمیل رسمی

  info@lmrc.ir

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

  آدرس:

  تهران

  کد پستی:

  1114785111

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک