محصول

کوک

کوک


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

صنعت کوک محصولی است که از ترکیبات چند مواد آلی و معدنی برای تنظیم دقیق فرکانس و کوک راحتره انواع سازهای ایرانی و برون مرزی تولیدشده است

توضیحات

صنعت کوک محصولی است که از ترکیبات چند مواد آلی و معدنی برای تنظیم دقیق فرکانس و کوک راحتره انواع سازهای ایرانی و برون مرزی تولیدشده است

کاربرد

نانوشیمی وصنعت موسیقی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک