محصول

خانه > محصولات > پلاک کدپستی هوشمند و نرم افزار سها (سامانه هوشمند ایرانیان)
پلاک کدپستی هوشمند و نرم افزار سها (سامانه هوشمند ایرانیان)

پلاک کدپستی هوشمند و نرم افزار سها (سامانه هوشمند ایرانیان)


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

تولید پلاک کدپستی هوشمند علاوه بر اینکه ایده جدیدی هم در این طرح پیش‌بینی شده جهت اجرای دولت الکترونیک

توضیحات

تولید پلاک کدپستی هوشمند علاوه بر اینکه ایده جدیدی هم در این طرح پیش‌بینی شده جهت اجرای دولت الکترونیک

کاربرد

در کلیه شهر ها روستا ها شهرک های صنعتی و مسکونی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک