محصول

خانه > محصولات > پانسمان ورقه ای نانواکس و پودر زخمهای عمیق نانواکسپو
پانسمان ورقه ای نانواکس و پودر زخمهای عمیق نانواکسپو

پانسمان ورقه ای نانواکس و پودر زخمهای عمیق نانواکسپو


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

پانسمان زخم نانواکس و پودر زخم عمیق نانواکسپو در زخم های عمیق و سطحی عفونی و غیرعفونی دارای ترشح قابل استفاده بوده و زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است. این محصولات در انواع زخم های مزمن و حاد در تمامی مراحل بهبود زخم قابل استفاده است. پانسمان نسبت به محصولات مشابه موجود در بازار 2 هفته طول درمان را کاهش داده است.

توضیحات

پانسمان زخم نانواکس و پودر زخم عمیق نانواکسپو در زخم های عمیق و سطحی عفونی و غیرعفونی دارای ترشح قابل استفاده بوده و زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است. این محصولات در انواع زخم های مزمن و حاد در تمامی مراحل بهبود زخم قابل استفاده است. پانسمان نسبت به محصولات مشابه موجود در بازار 2 هفته طول درمان را کاهش داده است.

کاربرد

زخم حاد و مزمن مانند دیابتی، بستر، سوختگی، تروما، جراحی، اسکین گرفت و دونر سایت

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک