محصول

خانه > محصولات > مایکوروت

مایکوروت


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

کود زیستی حاوی قارچهای میکوریزی.با تاثیر بر افزایش عملکرد ،کاهش مصرف آب،کودهای شیمیایی و سموم و همچنین کاهش اثرات منفی تنش‌های محیطی و زیستی.

توضیحات

کود زیستی حاوی قارچهای میکوریزی.با تاثیر بر افزایش عملکرد ،کاهش مصرف آب،کودهای شیمیایی و سموم و همچنین کاهش اثرات منفی تنش‌های محیطی و زیستی.

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک