محصول

خانه > محصولات > ماشین همودیالیز
ماشین همودیالیز

ماشین همودیالیز


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

این ماشین وظیفه مدیریت درمان دیالیز خونی را بر عهده دارد. درمان دیالیز خونی یکی از سه روش درمانی جایگزینی عملکرد کلیه برای بیماران با نارسایی کلیه است. برای این کار مدار خونی و مدار محلول دیالیز توسط نرم افزار دستگاه تحت کنترل در می آیند. دربخش خونی پمپ خون، کلمپ، پمپ سطح خون و پمپ تزریق هپارین با ارتباط با سنسورهای نشتی یاب، سطح سنج خون و تشخیص هوا در خون، خون را ازبدن بیمار به سمت فیلتر دیالیز برده و سپس به رگ بیمار برمی گردانند. از طرفی دستگاه می بایست محلولی را با مشخصات نزدیک به پلاسمای خو…

توضیحات

این ماشین وظیفه مدیریت درمان دیالیز خونی را بر عهده دارد. درمان دیالیز خونی یکی از سه روش درمانی جایگزینی عملکرد کلیه برای بیماران با نارسایی کلیه است. برای این کار مدار خونی و مدار محلول دیالیز توسط نرم افزار دستگاه تحت کنترل در می آیند. دربخش خونی پمپ خون، کلمپ، پمپ سطح خون و پمپ تزریق هپارین با ارتباط با سنسورهای نشتی یاب، سطح سنج خون و تشخیص هوا در خون، خون را ازبدن بیمار به سمت فیلتر دیالیز برده و سپس به رگ بیمار برمی گردانند. از طرفی دستگاه می بایست محلولی را با مشخصات نزدیک به پلاسمای خون جهت انتقال و دفع مواد زاید ایجاد کند که این محلول از نظر دما، غلظت و فلو باید تحت کنترل ماشین همودیالیز قرار بگیرد.

کاربرد

مدیریت درمان دیالیز خونی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک