محصول

خانه > محصولات > صنعت کوک
صنعت کوک

صنعت کوک


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

صنعت کوک، ترکیب بالک مغناطیسی،محصولی است متشکل از چند مواد آلی و معدنی برای تنظیم دقیق فرکانس وکوک راحت تر انواع سازهای زهی و مضرابی است که برای اولین بار متناسب با میزان کشش ،قطر و طول سیم ها و همچنین میزان توان اجزای مرتبط با کوک ،برای هر ساز به صورت جداگانه تولید شده است .

توضیحات

صنعت کوک، ترکیب بالک مغناطیسی،محصولی است متشکل از چند مواد آلی و معدنی برای تنظیم دقیق فرکانس وکوک راحت تر انواع سازهای زهی و مضرابی است که برای اولین بار متناسب با میزان کشش ،قطر و طول سیم ها و همچنین میزان توان اجزای مرتبط با کوک ،برای هر ساز به صورت جداگانه تولید شده است .

کاربرد

نانو شیمی ،موسیقی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک