محصول

خانه > محصولات > صنعت کوک 1
صنعت کوک 1

صنعت کوک 1


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

صنعت کوک ،ترکیب بالک مغناطیسی ،محصولی جهت تنظیم دقیق و تثبیت فرکانس انواع سازهای زهی و مضرابی است که برای اولین بار متناسب با ساختار سازها به صورت مجزا برای هر ساز تولید شده است .

توضیحات

صنعت کوک ،ترکیب بالک مغناطیسی ،محصولی جهت تنظیم دقیق و تثبیت فرکانس انواع سازهای زهی و مضرابی است که برای اولین بار متناسب با ساختار سازها به صورت مجزا برای هر ساز تولید شده است .

کاربرد

نانو شیمی ،موسیقی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک