محصول

خانه > محصولات > سلدا
سلدا

سلدا


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

سامانه الکترونیک جهت رونق کسب و کار مشاغل خرد و متوسط و مناطق روستایی و مناطق دورافتاده و محروم .مشتمل بر 3 قسمت آموزش.مشاوره و فروشگاه الکترونیکی که بستر فروشگاهی بصورت رایگان ارایه می گردد

توضیحات

سامانه الکترونیک جهت رونق کسب و کار مشاغل خرد و متوسط و مناطق روستایی و مناطق دورافتاده و محروم .مشتمل بر 3 قسمت آموزش.مشاوره و فروشگاه الکترونیکی که بستر فروشگاهی بصورت رایگان ارایه می گردد

کاربرد

آموزش و رفع محرومیت زدایی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک