محصول

خانه > محصولات > سایت چند فروشندگی ( تجاریسازی، حذف واسطه و ایجاد بستر صادراتی محصولات روستایی)
سایت چند فروشندگی ( تجاریسازی، حذف واسطه و ایجاد بستر صادراتی محصولات روستایی)

سایت چند فروشندگی ( تجاریسازی، حذف واسطه و ایجاد بستر صادراتی محصولات روستایی)


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

این بستر جهت ارائه محصولات روستایی (خوراکی و صنایع دستی)با حذف وا سطه ها و ارائه راهکار صادراتی با پایش مستمر واحدهای تولیدی به یافتن جامعه هدف فروش و ارائه راهکارهای تجاری سازی و برندسازی و هچنین کمک به اعتمادسازی بیشتر از طریق روشهای نوین ، امکان فروش هر چه بیشتر محصولات واحدهای تولیدی روستایی را فراهم می کند. همچنین این پلتفرم امکانات لجستیکی را جهت حمل و نقل و رهسپاری مرسوله ها و دریافت وجه به صورت ریالی و دلاری را در اختیار فروشنده و مشتری قرار میدهد.

توضیحات

این بستر جهت ارائه محصولات روستایی (خوراکی و صنایع دستی)با حذف وا سطه ها و ارائه راهکار صادراتی با پایش مستمر واحدهای تولیدی به یافتن جامعه هدف فروش و ارائه راهکارهای تجاری سازی و برندسازی و هچنین کمک به اعتمادسازی بیشتر از طریق روشهای نوین ، امکان فروش هر چه بیشتر محصولات واحدهای تولیدی روستایی را فراهم می کند. همچنین این پلتفرم امکانات لجستیکی را جهت حمل و نقل و رهسپاری مرسوله ها و دریافت وجه به صورت ریالی و دلاری را در اختیار فروشنده و مشتری قرار میدهد.

کاربرد

تجاری سازی، حذف واسطه و ایجاد بستر صادراتی محصولات روستایی

ایجاد بستر فروش محصولات روستایی

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک