محصول

خانه > محصولات > سامانه نانو اکسیژن واتوکس
سامانه نانو اکسیژن واتوکس

سامانه نانو اکسیژن واتوکس


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

متابولیسم آبزیان در محیط های پرورشی به شدت تحت تاثیر غلظت اکسیژن می باشد. کاهش میزان اکسیژن محلول باعث کاهش تنفس و فعالیت تغذیه شده که سرعت رشد را کند می کند و همچنین می تواند سبب بیماری و عفونت های قارچی شود. تأمین اکسیژن برای آبزیان گاهی از تأمین غذا مهم تر است. با وجود اکسیژن کافی در آب می توان تراکم بیشتری از آبزی در واحد سطح نگهداری کرد که باعث افزایش عملکرد تولید خواهد شد. اکسیژن کافی می تواند از سمی شدن آب به وسیله مواد دفعی آبزیان یا حتی موادی که از بیرون وارد آب می شوند، بکاهد. دستگاه…

توضیحات

متابولیسم آبزیان در محیط های پرورشی به شدت تحت تاثیر غلظت اکسیژن می باشد. کاهش میزان اکسیژن محلول باعث کاهش تنفس و فعالیت تغذیه شده که سرعت رشد را کند می کند و همچنین می تواند سبب بیماری و عفونت های قارچی شود. تأمین اکسیژن برای آبزیان گاهی از تأمین غذا مهم تر است. با وجود اکسیژن کافی در آب می توان تراکم بیشتری از آبزی در واحد سطح نگهداری کرد که باعث افزایش عملکرد تولید خواهد شد. اکسیژن کافی می تواند از سمی شدن آب به وسیله مواد دفعی آبزیان یا حتی موادی که از بیرون وارد آب می شوند، بکاهد. دستگاه نانو اکسیژن واتوکس تولیدی توسط شرکت نانو حباب انرژی به عنوان نسل جدید سیستم اکسیژن رسانی موجب بهبود کیفیت آب و افزایش اکسیژن محلول شده و شرایط امن و پایداری را در محیط های پرورش آبزیان فراهم می کند. حباب های نانو اکسیژن به دلیل مساحت سطح ویژه بزرگتر، زمان ماند طولانی در آب و نیز فشار داخلی بسیار زیاد می توانند کارایی اختلاط و توزیع اکسیژن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهند. تلاطم پایین در نفوذ اکسیژن از درون نانوحباب ها به عنوان منابع اکسیژن غوطه ور در آب موجب پایداری بیشتر اکسیژن محلول شده و خطر افت ناگهانی آن را در شب کاهش می دهد. مزایای سامانه نانو اکسیژن واتوکس ایجاد شرایط فوق اشباعیت اکسیژن توزیع ایده آل و یکنواخت اکسیژن بهبود کیفیت آب و کاهش میزان تلفات حذف هدررفت اکسیژن در زمان اختلاط با آب ارتقاء راندمان مصرف اکسیژن توسط آبزی تطبیق پذیری با سیستم های PSA و LOX افزایش قابل توجه میزان تولید

کاربرد

شیلات

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک