محصول

خانه > محصولات > دیگ هوشمند پخت مواد غذایی
دیگ هوشمند پخت مواد غذایی

دیگ هوشمند پخت مواد غذایی


تولیدکننده:

مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده رضوان

استان:

تهران

دستگاه اتوماتیک پخت مواد غذایی بدون نیاز به مهارت خاص و کاربرد در اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی دسـتگاه اتوماتیـک پخـت مـواد غذایـی دارای سیسـتم تخلیـه و بـسته بنـدی آسان بـدون نـیاز بـه مـهارت خاص جهـت اشـتغال زایی در مناطـق مـحروم و روستایی و تامین غذای گرم برای جوامع کوچک

توضیحات

دستگاه اتوماتیک پخت مواد غذایی بدون نیاز به مهارت خاص و کاربرد در اشتغال زایی در مناطق محروم و روستایی دسـتگاه اتوماتیـک پخـت مـواد غذایـی دارای سیسـتم تخلیـه و بـسته بنـدی آسان بـدون نـیاز بـه مـهارت خاص جهـت اشـتغال زایی در مناطـق مـحروم و روستایی و تامین غذای گرم برای جوامع کوچک

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  مرکز مطالعات راهبردی زنان و خانواده رضوان

 • حوزه فعالیت

  فناوری‌های نرم و آموزشی

 • ایمیل رسمی

  zahra.amani396@gmail.com

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  تهران

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک