محصول

خانه > محصولات > دستگاه کاشت خط مکانیزه نشا
دستگاه کاشت خط مکانیزه نشا

دستگاه کاشت خط مکانیزه نشا


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

None

تولید نشا یکی از کارهایبسیار سخت در مرحله تولید محصولات بوده است. تا قبل از اختراع این دستگاه توسط شرکت فن آورانکاشت زاگرس، این محصول به صورت وارداتی از کشور ایتالیا با قیمت بسیار بالایی وارد می شد ، با اختراع این دستگاه دیگر نیازی به واردات نبوده و می توان گفت حدود 95 درصد از کل گلخانه ها در سطح کشور از محصول شرکت فن آوران کاشت زاگرس استفاده می کنند. این روش سبب: افزایش دقت کاهش هزینه های بذر تسریع امرکاشت کاهش هزینه های کارگری و.....می گردد.

توضیحات

تولید نشا یکی از کارهایبسیار سخت در مرحله تولید محصولات بوده است. تا قبل از اختراع این دستگاه توسط شرکت فن آورانکاشت زاگرس، این محصول به صورت وارداتی از کشور ایتالیا با قیمت بسیار بالایی وارد می شد ، با اختراع این دستگاه دیگر نیازی به واردات نبوده و می توان گفت حدود 95 درصد از کل گلخانه ها در سطح کشور از محصول شرکت فن آوران کاشت زاگرس استفاده می کنند. این روش سبب: افزایش دقت کاهش هزینه های بذر تسریع امرکاشت کاهش هزینه های کارگری و.....می گردد.

کاربرد

کاشت بذر در سینی نشا به صورت مکانیزه

مشخصات شرکت
آدرس شرکت
  • دفتر مرکزی

    نوع دفتر:

    دفتر مرکزی

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک