محصول

خانه > محصولات > دستگاه توزیع خودکار دارو
دستگاه توزیع خودکار دارو

دستگاه توزیع خودکار دارو


تولیدکننده:

آذرخش یاران نرگس بیدار

استان:

قم

شرکت آذرخش یاران نرگس بیدار از واحدهای فن آور مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم است. بعد از سالها مطالعه در راستای طرح تایید شده استاندارد سازی بیمارستانهای کشور در وزارت بهداشت برای اولین بار سیستمی را در بخش ICU یکی از بیمارستانهای شهر قم با گرنت فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم و ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان طرح ملی به مرحله اجرا در آورده است. دستگاه بومی سازی شده و نمونه اولیه آن دربخش ICU بیمارستان فرقانی قم راه اندازی شده اس…

توضیحات

شرکت آذرخش یاران نرگس بیدار از واحدهای فن آور مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم است. بعد از سالها مطالعه در راستای طرح تایید شده استاندارد سازی بیمارستانهای کشور در وزارت بهداشت برای اولین بار سیستمی را در بخش ICU یکی از بیمارستانهای شهر قم با گرنت فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم و ثبت اختراع دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان طرح ملی به مرحله اجرا در آورده است. دستگاه بومی سازی شده و نمونه اولیه آن دربخش ICU بیمارستان فرقانی قم راه اندازی شده است. بعضی از این قابلیتهای دستگاه به این قرار است: دستورات پزشک و گزارش پرستار، الکترونیکی می شود. پرونده بیمار الکترونیکی می شود، دسترسی به داروهای بیمار اختصاصی می شود، خطا و هدر رفت دارویی به صفر می رسد، عملکرد پرستاران حرفه ای تر می شود، صرفه جویی در پرسنل و مصرف دارو و تجهیزات، و حذف هزینه های اضافی صورت می گیرد، پرداخت هزینه بیماران و بیمه ها به بیمارستانها کاهش می یابد، مدیریت و کنترل داروها و تجهیزات مصرفی بیمار صورت می گیرد، سرقت دارو به صفر می رسد.

کاربرد

کاربرد این دستگاه، در کلیه بیمارستانهای دولتی و خصوصی کشور برای مدیریت مصرف دارو، جلوگیری از هدر رفت، هزینه های اضافی برای بیمارستان و بیماران و بیمه ها و... است.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  آذرخش یاران نرگس بیدار

 • حوزه فعالیت

  سلامت، بهداشت و توانبخشی

 • ایمیل رسمی

  m.akbari43@gmail.com

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  قم

  آدرس:

  قم

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک