محصول

خانه > محصولات > تکنیکال علفکش بنتازون
تکنیکال علفکش بنتازون

تکنیکال علفکش بنتازون


تولیدکننده:

مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

استان:

کرمانشاه

بنتازون علف کشي است از گروه بنزوتياديازينون که داراي خاصيت تماسي و انتخابي بوده و جهت کنترل علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و خانواده اويار سلام در مزارع سويا، لوبيا، نخودفرنگي، شبدر، يونجه، ذرت، گندم، جو و برنج مصرف می گردد. بنتازون به سرعت تجزیه شده و ميزان باقيمانده این سم در محصولات سمپاشي شده کمتر از 005/0 ppm است. نيمه عمر بنتازون در شاليزار 38 روز است. جابه جايي اين سم در خاک به کندي بوده و بسته به نوع خاک متفاوت است و حداکثر به يک سانتيمتر زير سطح خاک مي رسد. برای ماهیان سمیتی ندار…

توضیحات

بنتازون علف کشي است از گروه بنزوتياديازينون که داراي خاصيت تماسي و انتخابي بوده و جهت کنترل علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله و خانواده اويار سلام در مزارع سويا، لوبيا، نخودفرنگي، شبدر، يونجه، ذرت، گندم، جو و برنج مصرف می گردد. بنتازون به سرعت تجزیه شده و ميزان باقيمانده این سم در محصولات سمپاشي شده کمتر از 005/0 ppm است. نيمه عمر بنتازون در شاليزار 38 روز است. جابه جايي اين سم در خاک به کندي بوده و بسته به نوع خاک متفاوت است و حداکثر به يک سانتيمتر زير سطح خاک مي رسد. برای ماهیان سمیتی ندارد.ميزان حلاليت اين ترکيب در دماي 25 درجه سانتيگراد 0/13 ميلي گرم در يک ليتر آب و در دماي 20 درجه سانتيگراد، 69 گرم در يک ليتر زايلن، 73 گرم در يک ليتر استون، 5/6 گرم در يک ليتران هگزان و 920 گرم در يک ليتر کلروفورم مي باشد. بنتازون علف کشي است تماسي و انتخابي كه عمدتاً از طريق برگ جذب مي شود و بصورت پس از رويش (Post emergence) بر روي علفهاي هرز سبز شده موثر بوده و تاثيري بر روي علفهاي هرزي که پس از سمپاشي سبز شوند ندارد. نحوه عمل اين سم بدين صورت است که بعد از سمپاشي از طريق برگ، ساقه و ريشه جذب شده و طي مدت 7 تا 10 روز ( با توجه به دما، رطوبت نسبي محيط، سن علفهاي هرز، لطافت و شادابي آنها) با مختل نمودن انتقال الکترون در فتوسنتز و مهار سنتز کلروفيل II باعث مرگ علفهاي هرز مي گردد. از علائم تاثير اين علف کش بروز تغييرات مورفولوژيکي مانند سفيد شدن و زرد شدن برگها مي باشد. موارد مصرف : بنتازون را مي توان براي مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ يکساله و چند ساله نظیر تاج خروس، تربچه وحشی، سلمه تره، خردل وحشی، کیسه کشیش، گل گندم، کنگر وحشی، پیچک، غربیلک، پیچک بند، جارو وحشی، شاتره، بی تی راخ، خرفه، دیوکنف (گاوپنبه)، کنف وحشی، بابونه، قدومه کوهی، خارخسک، توق، تاتوره و خانواده اويار سلام در مزارع سويا، لوبيا، نخودفرنگي، شبدر، يونجه، ذرت، گندم، جو و برنج توصيه نمود. این علف کش از قسمتهای سبز گیاه هرز جذب شده بنابراین بر روي علفهاي هرز سبز شده موثر بوده و تاثيري بر روي علفهاي هرزي که پس از سمپاشي سبز شوند ندارد و در هنگام سمپاشی تمام قسمتهای گیاه باید با محلول سم پوشیده شود. این علف کش را می توان جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و اویار سلام در چمن استفاده نمود. چمن های تازه کاشته شده باید حداقل 2 برگه بوده و از نظر حاصلخیزی خاک و آبیاری وضعیت مناسبی داشته باشند. حداقل سه روز قبل از و چهار روز بعد از سمپاشی نباید چمن را کوتاه کرد

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

 • شناسه ملی شرکت

  10660033302

 • حوزه فعالیت

  کشاورزی، دامپروری و شیلات

 • ایمیل رسمی

  Info@moshabak.co

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  کرمانشاه

  آدرس:

  کرمانشاه، کیلومتر 45 جاده کرمانشاه به روانسر

  کد پستی:

  6773144739

  تلفن:

  08346562246

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک