محصول

خانه > محصولات > بلوکهای سلولی
بلوکهای سلولی

بلوکهای سلولی


دسته‌بندی:

None

تولیدکننده:

شرکت چیدمان صنعت سازه بامسئولیت محدود

اختراع: سیستم اجرای ساختمان وسازه،باقالبهای نماماندگاربا اجرای تکنیک بلوکهای سلولی دراین روش ازخودقطعات نمای ساختمان بجای قالب بندی استفاده شده، بعداز اتصال قطعات به یکدیگر وبخش سازه وبتن ریزی در جا وگیرش نهایی بتن کارساختمانی تمام شده می باشد، وکلیه مراحل اجرایی اضافه در اجراع از آن کسرشده وبه سه مرحله ۱- مش بندی آرماتورهای ساختمانی و اتصال اعضا به یکدیگربعنوان یک عضو واحد در ستونها وسقفها. ۲- اتصال قطعات نماها به عضو فلزی ومش بندی. ۳- مرحله بتن ریزی در جا در فضای مجوف . با این روش ماسا…

توضیحات

اختراع: سیستم اجرای ساختمان وسازه،باقالبهای نماماندگاربا اجرای تکنیک بلوکهای سلولی دراین روش ازخودقطعات نمای ساختمان بجای قالب بندی استفاده شده، بعداز اتصال قطعات به یکدیگر وبخش سازه وبتن ریزی در جا وگیرش نهایی بتن کارساختمانی تمام شده می باشد، وکلیه مراحل اجرایی اضافه در اجراع از آن کسرشده وبه سه مرحله ۱- مش بندی آرماتورهای ساختمانی و اتصال اعضا به یکدیگربعنوان یک عضو واحد در ستونها وسقفها. ۲- اتصال قطعات نماها به عضو فلزی ومش بندی. ۳- مرحله بتن ریزی در جا در فضای مجوف . با این روش ماساختمان ومحصول کامپوزیت که تمام قطعات بارهای خودرا خود تحمل میکنند.

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  شرکت چیدمان صنعت سازه بامسئولیت محدود

 • شناسه ملی شرکت

  14009074445

 • ایمیل رسمی

  mosavisafavi34@gmail.com

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  آدرس:

  ستارخان،حبیب الهی،سروش یکم،همایونشهرخنوبی،کوچه چمن،پ2واحد9

  کد پستی:

  1455763998

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک