محصول

خانه > محصولات > آبگرمکن خورشیدی
آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی


تولیدکننده:

فناوران نفت ابزار نقش جهان

استان:

اصفهان

۷۰ درصـد صرفه جویـی در مصـرف گاز ساختـمان مجهـز بـه سیسـتم کنتـرل مـرکزی اتوماتیــک و دســتی جهــت برنامه ریــزی دســتگاه مناســب بــرای تامیــن آب گــرم در کلیــه مناطــق ایــران دارای سیســتم عیــب یاب هوشــمند دارای گرمکــن پشــتیبان جهت استفاده در روزهای بسیار سرد زمستان

توضیحات

۷۰ درصـد صرفه جویـی در مصـرف گاز ساختـمان مجهـز بـه سیسـتم کنتـرل مـرکزی اتوماتیــک و دســتی جهــت برنامه ریــزی دســتگاه مناســب بــرای تامیــن آب گــرم در کلیــه مناطــق ایــران دارای سیســتم عیــب یاب هوشــمند دارای گرمکــن پشــتیبان جهت استفاده در روزهای بسیار سرد زمستان

مشخصات شرکت
 • نام شرکت

  فناوران نفت ابزار نقش جهان

 • شناسه ملی شرکت

  10260591710

 • حوزه فعالیت

  مسکن و زیرساخت های توسعه روستایی

 • ایمیل رسمی

  fna.co.ir@gmail.com

 • وبسایت شرکت

آدرس شرکت
 • دفتر مرکزی

  نوع دفتر:

  دفتر مرکزی

  استان:

  اصفهان

  آدرس:

  اصفهان - کیلومتر 22 جاده نائین - روبروی شهرک صنعتی سجزی - فاز توسعه

  کد پستی:

  8139176595

  تلفن:

  03195011861

محصولات مشابه

اشتراک‌گذاری

اشتراک‌گذاری از طریق

یا کپی لینک