خبر

خانه > اخبار > میزان جوایز جایزه ملی آبادیران «آبادینو» منتشر شد
جایزه آبادینو
30 آبان 1402

میزان جوایز جایزه ملی آبادیران «آبادینو» منتشر شد

میزان جوایز جایزه ملی آبادیران «آبادینو» در پنج بخش شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور، اساتید، نخبگان و پژوهشگران، گروه‌ها و نهادهای مردمی و جهادی و مسئولیت اجتماعی مطابق جدول زیر منتشر شد.

به گزارش دبیرخانه برنامه ملی آبادیران، رتبه­های اول بخش شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور در هریک از 5 محور تخصصی، 2.5 میلیارد ریال جایزه نقدی و 2 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه، ۵۰۰ میلیون ریال حمایت توانمندسازی و ۵۰۰ میلیون ریال پژوهانه شبکه آزمایشگاهی جوایز غیر نقدی دریافت خواهند نمود. همچنین از رتبه­های دوم و سوم نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

در بخش اساتید، به نفر اول 1 میلیارد ریال، نفر دوم ۶۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و به ترتیب به نفرات اول، دوم و سوم ۵۰۰ میلیون ریال، ۳۰۰ میلیون ریال و ۲۰۰ میلیون ریال پژوهانه شبکه آزمایشگاهی به عنوان جایزه غیر نقدی تعلق می­گیرد. همچنین از نفرات چهارم و پنجم تقدیر به عمل خواهد آمد.

در بخش نخبگان و پژوهشگران به نفرات اول تا سوم به ترتیب 1 میلیارد ریال، ۶۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و به نفر اول ۵۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۳۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۲۰۰ میلیون ریال پژوهانه شبکه آزمایشگاهی به عنوان جایزه غیر نقدی اهدا خواهد شد. همچنین از نفرات چهارم و پنجم تقدیر به عمل خواهد آمد.

ضمناً به برگزیدگان بخش اساتید و بخش نخبگان، امتیاز نخبگی بنیاد ملی نخبگان نیز اعطا خواهد شد.

در بخش گروه‌ها و نهادهای مردمی و جهادی جایزه رتبه اول 1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، رتبه دوم ۸۰۰ میلیون ریال و رتبه سوم ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. همچنین از رتبه­های چهارم و پنجم تقدیر به عمل خواهد آمد.

همچنین در بخش مسئولیت اجتماعی نیز از رتبه‌­های اول تا پنجم تقدیر صورت خواهد گرفت.