خبر

خانه > اخبار > حضور جناب آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر در دومین نمایشگاه برنامه ملی آبادیران
حضور جناب آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر در دومین نمایشگاه برنامه ملی آبادیران
23 خرداد 1403

حضور جناب آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر در دومین نمایشگاه برنامه ملی آبادیران

حضور جناب آقای رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر در دومین نمایشگاه برنامه ملی آبادیران