چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > گزارش نمایشگاه آبادیران استان یزد
نمایشگاه آبادیران یزد

19 اسفند 1402

گزارش نمایشگاه آبادیران استان یزد

ماموریت اصلی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان توسعه فناوریهای پیشرفته بوده که بحمد الله به خوبی این مهم محقق شده و در حال انجام است. از زمان تشکیل معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری زیست بوم نوآوری و فناوری کشور گسترش روز افزونی داشته‌است.

بالغ بر ۸۶۰۰ شرکت دانش بنیان بیش از ۱۷۰۰ شرکت خلاق خانه های خلاق کارخانه ها و مراکز نوآوری و شتابدهنده ها از دستاوردهای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور هستند. یکی از رویکردهای معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان نوآوری فراگیر و استفاده از توانمندیهای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در راستای توانمندسازی مناطق کمتر برخوردار و اقشار محروم جامعه است. برنامه آبادیران استان یزد با هدف پیشرفت و آبادانی کشور به دنبال رفع چالشهای مناطق محروم و روستایی ایجاد اشتغال پایدار توسعه زنجیره ارزش ظرفیتهای بومی مناطق کمتر برخوردار با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان خلاق و فناور و سایر ارکان زیست بوم نوآوری و فناوری است. در برنامه آبادیران یزد همه نهادهای دولتی و غیر دولتی همچون معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی استانداری یزد کمیته امداد امام خمینی (ره) پارک علم و فناوری یزد. اداره کل بهزیستی استان یزد شرکت شهرکهای صنعتی اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد و... بدنبال توانمندسازی و ارتقای مناطق محروم با استفاده از دانش فناوری و نوآوری خواهند بود.

این نمایشگاه با مشارکت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی استانداری یزد پارک علم و فناوری یزد کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد. شرکت شهرکهای صنعتی اداره کل فنی و حرفه ای استان یزد اداره کل بهزیستی استان یزد برگزار شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و فناور به نهادهای مرتبط محرومیت زدایی کمک به توسعه مناطق محروم از طریق معرفی ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان و توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکتهای دانش بنیان و فناور بود.

کتاب پیش رو گزارشی از اقدامات و دستاوردهای اولین نمایشگاه منطقه ای برنامه ملی آبادیران استان یزد است.

 

دانلود کتاب