چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > گزارش تصویری نخستین گردهمایی فعالان مردمی آبادانی و پیشرفت فناورانه
گردهمایی آبادینو

14 بهمن 1402

گزارش تصویری نخستین گردهمایی فعالان مردمی آبادانی و پیشرفت فناورانه

گزارش تصویری نخستین گردهمایی فعالان مردمی آبادانی و پیشرفت فناورانه