چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > گزارش تصویری افتتاحیه و نخستین روز نمایشگاه استانی آبادیران در استان یزد
نمایشگاه آبادیران یزد

26 بهمن 1402

گزارش تصویری افتتاحیه و نخستین روز نمایشگاه استانی آبادیران در استان یزد

گزارش تصویری افتتاحیه و نخستین روز نمایشگاه استانی آبادیران در استان یزد