چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > کتاب "توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آﺑﺎدانی مناطق کمتر برخوردار" منتشر شد
کتابچه آبادیران

28 آبان 1402

کتاب "توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری برای آﺑﺎدانی مناطق کمتر برخوردار" منتشر شد

در این کتاب توانمندیﻫﺎی زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در حوزه توانمندﺳﺎزی مناطق کمتر برخوردار و اقشار ضعیف ﺟﺎمعه معرفی شده‌اند.

 

دانلود