چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > پنل زنجیره ارزش و نیازهای فناورانه حوزه زعفران و میگو - سخنرانی آقای زمانی

01 مهر 1402

پنل زنجیره ارزش و نیازهای فناورانه حوزه زعفران و میگو - سخنرانی آقای زمانی