چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > همه یک جهت ( تجربه ۲۰ کشور در توسعه محلی و روستایی با رویکرد اشتغال‌زایی)

16 آبان 1402

همه یک جهت ( تجربه ۲۰ کشور در توسعه محلی و روستایی با رویکرد اشتغال‌زایی)

تجربه ۲۰ کشور در توسعه محلی و روستایی با رویکرد اشتغال‌زایی

دانلود