چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > مهندس عبودتیان، دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی

16 بهمن 1402

مهندس عبودتیان، دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی

سوال امروز ما این است که آبادیران به دنبال چیست؟ و مخاطب ما کیست؟ ما حل مسئله اصلی کشور، یعنی اقتصاد را پیش فرض قرار داده‌ایم با دو رکن اساسی دانش‌بنیان بودن و مردم پایگی. تنها راه حل مسئله اقتصادی کشور، فراگیرسازی دانش بنیان است. زمانی که دانش آموزان، معلمان و سیاست مردان این کشور از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت کنند و درک کنند، وظیفه آبادیرانی ها به درستی انجام شده‌است. مجموعه‌ها و عناصربا تجربه و فعالی که بسترهای لازم را، برای شکل گیری و گسترش ظرفیت‌های فکری و اندیشه ای، در قالب‌های کانون‌های تفکر، اندیشکده‌ها، هیات‌های اندیشه ورزی، کرسی‌های آزاد اندیشی و ... برای پیشرفت کشور در راستای تمدن می‌توانند فراهم کنند باید مسئله‌مند شوند.