چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > طرح نیروگاه بادی خانگی (توربین بادی محور عمودی شهری)
نیروگاه بادی

14 فروردین 1403

طرح نیروگاه بادی خانگی (توربین بادی محور عمودی شهری)

تأمین انرژی با قیمت مناسب یکی از اولویت‌های امروز دولت‌ها و کشورها است. این امر بویژه در مناطق دوردست کوهستانی و محروم که از شبکه‌های سراسری دور بوده و دسترسی مناسبی به آن ندارند اهمیت دوچندانی می‌یابد. از این رو طرح حاضر تحت عنوان ایجاد و راه اندازی نیروگاه بادی خانگی ضمن رفع چالش تأمین انرژی و ایجاد دسترسی و تأمین انرژی بویژه برای مناطق محروم و دور دست با قیمت مناسب کاهش هزینه‌های خرید و نصب و راه اندازی سیستم و تولید انرژی توسط منبع پاک و تجدید پذیر همچنین به شکلی مستقیم و غیرمستقیم موجبات افزایش اشتغال‌زایی را نیز در سطح کشور ایجاد می‌نماید.

دانلود طرح