چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > طرح تولید کنتورهای هوشمند حجمی
طرح تولید کنتورهای هوشمند

27 اسفند 1402

طرح تولید کنتورهای هوشمند حجمی

تولید کنتورهای هوشمند حجمی آب متناسب با سیاستهای آبی کشور هم اکنون بسیار مورد توجه بوده و تقاضای بالایی برای آن وجود دارد امکان کنترل مصرف آب چاه و نظارت و مدیریت روند بهره برداری از چاه های آب در سراسر کشور ارتفا بهره وری مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی تولید داخلی محصول و عدم نیاز به واردات آن و نیز ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بواسطه طرحهای توسعه ای همگی از جمله مزایای طرح حاضر هستند.

لینک دانلود طرح