چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > طرح تولید پودر پروتئین از حشره جهت جایگزینی سویا در جیره غذایی طیور و آبزیان
تولید پروتئین

19 اردیبهشت 1403

طرح تولید پودر پروتئین از حشره جهت جایگزینی سویا در جیره غذایی طیور و آبزیان

طرح حاضر از ابعاد مختلفی دارای مزایایی متعدد خواهد بود. از جمله آنکه محصول طرح حاضر در مقایسه با سویا بسیار با کیفیت و ازنظر ارزش غذایی برابر پودر ماهی است. با عنایت به بحران بی آبی کشور و در جهت حفظ منابع زیست محیطی نیز تولید حشرات نیاز به مصرف آب کم نسبت به سویا دارد. علاوه بر کمبود شدید آب بدلیل اقبلیم خاص جغرافیایی کشور عمل آوری محصول سویا (بجز مقدار کمی از حاشیه شمالی کشور) در اقلیم آب و هوایی کشورمان امکان پذیر نمی باشد.


سویا ماده اصلی بخش آبزی پروری است و همچنین در بخش دام و طیور مصرف بالایی دارد و اقتصاد کشور به شدت نیازمند واردات کنجاله پروتئینی سویا میباشد. طرح حاضر امکان رفع این نیاز را از مسیر تولید پروتئین جایگزین فراهم مینماید و راهکاری را برای شهرداری‌های کشور جهت برون رفت از معضل بقایای میادین تره بار و پسماند شهری و هزینه‌های سنگین حمل و دفن آن ارائه می دهد. همچنین در راستای اهداف کلان دولت در حوزه اشتغال زایی طرح حاضر با امکان پیاده سازی در ابعادی وسیع پتانسیل ایجاد فرصت‌های شغلی فراوانی را دارد.

دانلود طرح