چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی

16 بهمن 1402

سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی

رئیس سازمان بسیج سازندگی: در جنگ تمام عیار اقتصادی امروز، گروه‌ها و جهادگران عزیز گل کاشتند و ثابت کردند که در عمل نیز موفق بوده اند و در جنگ با فقر و محرومیت خود را نشان دادند. چه خوب است که این امر مسلح شود به دانش، تجهیزات و نواوری و علم پایه بشود.در آبادیران گروه جهادی یعنی، افراد با ایمانی که به سمت دانش بنیان و نواوری در حرکت اند.گروه های جهادی بسیج کننده هستند و کاری که نظام دیوان سالار نمیتواند انجام دهد را انجام میدهد.