چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم
دفترچه راهکارهای توسعه کارافرینی

28 آذر 1402

راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم

سند راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم

با توجه به اینکه عمده جمعیت فقیر جهان در مناطق و بافت‌های روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند بنابراین اشتغالزایی در مناطق کم‌برخوردار و روستایی بسیار با اهمیت است. در این مقاله به بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی در مناطق کم‌برخوردار می‌پردازیم.

 

لینک دانلود