چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > دکتر جاوید اسفندیاری، مدیرعامل شرکت سبز آب شور لیانده بوشهر

16 بهمن 1402

دکتر جاوید اسفندیاری، مدیرعامل شرکت سبز آب شور لیانده بوشهر

مدیرعامل شرکت سبز آب شور لیانده بوشهر: زمینه اصلی فعالیت ما توسعه و ترویج کسب و کارهای زیست فناورانه در مناطق کمتر برخوردار است. ما مدلی ایجاد کرده‌ایم که در واقع 3 ضلع داشت، یک ضلع مردم، ضلع دیگر شرکت دانش‌بنیان بعنوان شرکتی که دانش فنی، نظارت و بازار را داراست و ضلع سوم بخش‌های دولتی هستند که تسهیل گر این فرآیند بودند.