چندرسانه ای

خانه > چندرسانه ای > دکتر بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

16 بهمن 1402

دکتر بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

یکی از ماموریت‌های اصلی کمیته امداد در کنار تمام وظایف خود در قبال محرومین، به عنوان رویکردی که باید در گفتمان‌هایمان مطرح کنیم، شکوفایی استعدادها است. توانمند‌سازی و ایجاد درآمد با ثبات، با رعایت تکریم در صدر برنامه‌های کمیته امداد است که این امر مکمل شکوفایی استعدادها است. برای ما ضرورت دارد که فعالیت‌های دانش‌بنیانی را در عرصه فعالیت‌های اقتصادی خود قرار دهیم و پناه ببریم به دانشگاه‌ها و نخبگان ودانش‌بنیان‌ها که ما را یاری دهند. مشارکت کسب و کارهای دانش بنیان و توسعه آموزش‌های مهارتی به ویژه در نوجوانان و جوانان ضروری است.